بحث:جامعه‌شناسی لانه مورچه

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کیوان جان شماره گذاری بخش‌ها رو به نرم‌افزار واگذار کن بخش‌بندی نوشتار برای ایجاد دید کلی خواننده به آن است و به نظرم قسمت‌هایی که عنوان ندارند لزومی بر جداسازی‌شان نیست. دست کم منطقی به نظر نمی‌آید. من تعدادی را عنوان‌گذاری کردم ولی به بازبینی نیاز دارد. منبع‌دهی هم می‌بایست بر اساس فالب ویکی باشد. به نمونه‌های ویکی‌پدیا مراجعه کن!