درگاه فلسفه

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب‌ها

زندِ گاهان: آرای فلسفی در گاهان زرتشت، تاریخ خرد ایونی: سیر اندیشه‌ی فلسفی در جهان یونانیِ عصر پیشاسقراطی، خرد افلاطون: تحلیل و بازخوانی متون افلاطون، تاریخ خرد بودایی: تحلیل محتوای فلسفی متون بودایی، خرد ارسطویی: تحلیل و بازخوانی متون ارسطو، زبان، زمان، زنان، رساله‌ی شکست پدیدار، فلسفه‌ و جنسیت، جام جم زروان، درباره‌ی زمان، درباره‌ی آفرینش پدیده‌ها

مقالات

تبار آهیمسا، طبیعت به مثابه منبع، درباره‌ی جفت‌های متضاد معنایی، چگونه متقاعد می‌شوم؟، کالبدشناسی دانایی، پیش‌درآمدی بر نگارش تاریخ ایرانیِ معنا، قانون چشم، تاریخ‌نگاری سیستمی: شرحی روش‌شناسانه، درباره‌ی اولویت سوژه، دیباچه‌ای درباره‌ی ضرورت‌های حاکم بر فهم امروزین، آسیب‌شناسی داوری هنری در تمدن ایرانی، پرسش بنیادی: چالشها و راهبردها، فلسفه‌گرایی در ایرانِ امروز، ترجمه‌ی شعر امپدوکلس، یازده راهِ ندیدن، درباره‌ی چرندیات پست مدرن، افسون افلاطون