FAQ

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

پرسش‌های مرسوم: (FAQ)

زروان چیست؟

زروان برچسب عمومی دیدگاهی نظریست که در بسترِ نظریه‌ی سیستمهای پیچیده به مفهوم انسان و چگونگی پیوند خوردنش با نهادهای اجتماعی می‌نگرد. به بیان دیگر، زروان نامی است برای یک نظریه‌ی جامعه‌شناختی/ روانشناختی، که بازتعریف مفهوم «من» را در ارتباط با «نهاد» آماج کرده است.

چرا نام این دیدگاه زروان است؟

زروان نام ایزدِ باستانی زمان در ایران زمین بوده است، و چون مفهوم زمان در صورتبندی این نظریه نقشی کلیدی ایفا می‌کند، با نام زروان شهرت یافته است.

دیدگاه زروان کی و کجا تدوین شده و در کجا به ثبت رسیده است؟

نظریه‌پرداز این دیدگاه دکتر شروین وکیلی است. چارچوب نظری ابتدا به صورت پایان‌نامه‌هایی پژوهشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای فیزیولوژی (اعصاب) و جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی ارائه شده و بعد در قالب پنج کتاب (نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده، نظریه‌ی منش‌ها، نظریه‌ی قدرت، روانشناسی خودانگاره، جام جم زروان) از سوی موسسه‌ی خورشید راگا منتشر شده است.

چارچوب نظری دیدگاه زروانی چیست؟ آیا با دین، عرفان یا اموری از این دست ارتباطی دارد؟

دیدگاه زروان صرفا یک دیدگاه علمی است و کاملا در درون سرمشق دانش‌های میان‌رشته‌ایِ رسمی تعریف می‌شود. باورهای اساطیری، نظام‌های اخلاقی، جریان‌های تاریخی دینی یا عرفانی به عنوان موضوع مورد واکاوی و پژوهش دیدگاه زروانی قرار می‌گیرند، اما محتوای آن را تعیین نمی‌کنند. به بیان دیگر، هیچ اصل موضوعه‌ای جز روش‌شناسی علمی (به طور خاص رویکرد سیستمی) در این مدل پذیرفته نمی‌شود. حوزه‌ی دعوی صدق این نظریه نیز به همین ترتیب تنها به امور تجربی و مواد و داده‌های مورد بحث در علوم رسمی محدود می‌شود.

دیدگاه زروانی به کدام حوزه‌های علمیِ رسمی مربوط می‌شود؟

هسته‌ی مرکزی این دیدگاه، نظریه‌ای جامعه‌شناختی است، اما کاربست‌های آن در حوزه‌ی روانشناسی، تاریخ ایران، فلسفه و اسطوره‌شناسی نیز بارآور بوده و به تدوین و انتشار کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی منتهی شده است.

کتاب یا کتاب های نظریه زروان چه نام دارند؟ و شیوه دستیابی به آن ها چگونه است؟

پرسش‌های خود را اضافه کنید تا پاسخ داده شوند